Wheelchair Scale (Dialysis) [YR02523]
Wheelchair Scale (Dialysis)